missing sister

dear sis andile ngicela ukufuniswa usisi wami uMpume Sindisiwe Myeza,wayehlala nomama wakhe ehostela eKk Clermont.amagama ama wakhe ngu Ntombfuthi Myeza naye engezwa engathi akasekho emhlabeni.umpume samugcina ngonyaka ka 2003 emva kokushona kuka baba uQinsela Jli waseHarding.Umama wakhe uNtombfuthi wamthatha waphindela naye ehostela Kk clermont.asiphindanga sezwa ngaye uMpume kuze kube manje.sicela onolwazi ngoMpume Sindisiwe myeza noma Umndeni kamama wakhe kaMyeza asithinte siyamdinga usisi wethu umpume myeza
ozithobayo nguthulisile xoliswa jali

One response to “missing sister

Leave a Reply