missing sister

ngokukhulu ukuzithoba ngiyabingelela ekhayeni lakwakhumbulekhaya elifudumele,ngicela ukufuniswa u sisi wami u Asanda Candlovu esadukelana naye ngo 2000.wathathwa ugogo ozala uyise.ngokuzwa kwam uyise owakwa Mthwane e eastern cape e flagstaff kanti ugogo lo wayesebenzela e holly cross hospital nje ngo sister.kuyoba injabulo lokhu uma isicelo sam singaba impumelelo.ngiyabonga

Leave a Reply