Missing Sister

Hello Khumbulekhaya ngicela ningifunise usisi wami igama lakhe nguDuduzile Dladla uhlala eSwaziland kaMsunduza,umama wakhe bekasebenza eSwazi Bank Kudala.

Leave a Reply