missing person

HI SISI ANDILE
KUYINTOKOZO ENKULU UKUBHALELA UKHUMBULEKHAYA,NGINGUNONTOBEKO ROSEMARY KHANYILE KOKUDABUKA ENKANDLA ENDAWENI YASESIGCALABENI KWAZIKHALI PHANSI KWESIGODI SAKWAMPUNGOSE
NGIBHALA NGOKUDINGA USIZO LWENU NETHIMBA LAKHA UKUFUNISWA UNTOMBIKAYISE ELIZABETH MKHIZE ESAGCINA UKUMBONA NGO 1992 WAYETHANDANA NOMDUMSENI ERIC KHANYILE BATHOLA INGANE YENTOMBAZANE IGAMA LAYO UNOTHANDO SIHLE KHANYILE OWAYEMETHE NGOKUTHI UZINHLE,KANTI UHAMBA NJE UKHULELWE ENYE WAPHISANA NGAYO YOMFANA NGENHLAHLA SAYITHOLA NGAMANDLA KANKULUNKULU UBONGINKOSI EMMANUEL KHANYILE
IZINGANE ZINEZINKINGA EZINKULU ABANAWO NGISHO AMA-ID KUFUNEKA IZINTO ZIKAMAMA WABO SEBEKHULILE INTOMBAZANE ISINENGANE AYIKWAZANGA NOKUQEDA ISIKOLE KUDINGEKA IPASI
UNTOMBI WAYELAMANA NO-SPHIWE MOUREEN MKHIZE KANYE NO-NKOSINATHI EMMANUEL MKHIZE UMAMA WABO KWAKUNGU-MALALAZI BABEKHONJWA EMNAMBITHI NGINGAZIKE KUPHI NAWO
ONOLWAZI ANGATHINTANA NAMI KULENUNBER-
• N ONTOBEKO : 0761807518
• NOMPILO :0734355891
• MAMA :0747388792
NGIYOBONG KAKHULU

Leave a Reply