missing person

Dear khumbulekhaya

Vito ni Simangele nkanyane.nikombela ku lavisiwa buti wa mina Vusi Lucky nkanyane. U sukile ekaya hi 2004 aku uya tirhela cape town. Nihetelele aku ule thembalethu (songololo. Street)

Leave a Reply