missing parent my mother

Dear sisi andile igama lam ndingu pamella mkatshane ndihlala e kapa emfuleni kwindawo yase Bosasa .ndifunisa ngomama wam ogama lingu Nomthandazo mkatshane owasishiya sibancane asimazi wayotshonaphi ndingalivuyela usizo lwenu ukuthi nindifunise yena inombholo yam ithi 0789556312 okanye 0837351244 enkosi ozithobileyo Pamella

One response to “missing parent my mother

Leave a Reply