Missing my dad

Hy.I m mthokozisiMLUNGU nxumalo..ngifuna ubaba wami igama lakhe kwaku INOCK NXUMALO..ngicela ukhumbulekhaya ungisize ungitholele noma izihlobo zakwe.noma yena yena if esaphila ehlaben.ngiyigane yak he akayizala ke THEMBI NKWANYANA emtubatuba emfekayi.ngicela uma unalo usizo ngitholakala Kyle mamba.0791728951.thanks

Leave a Reply