missing mom

yimi ulinda osesithombeni lo wamushiya eTafelkop kwaMasemola
mama buya ekhaya siyakudinga mina nobhuti wami u Lucky collen Masemola nezukulwana zakho zifuna ugogo amagama wakhe ngu ROSE MAHLANGU UBUYA E LUCKAU LA uBABAKHE AHLALA KHONA amagama wabantwana bakhe ngu first born veli mahlangu,linda petrus masemola and lucky masemola.last time i saw her bekahlala e LENASIA east of joburg and other 2 kids babafana ubhuti wakhe beka owner amataxi but sewashona ngikhohlwe amagama wakhe .MAMA ULUCKY AKAKWAZI UKHALA NGAWE MIHLA YONKE ATHI ONLY IF I CAN SEE HER FACE ME TOO I HAVE KIDZ WHO NEEDS THERE GRANDMOTHER KHUMBULAEKHAYA UYAKWAZI LA WASISHIYA KHONA.FOR MORE INFOR CALL ON THIS NUMBER 071 247 6345 OR ANYONE WHO KNOWS WHERE ABOUT OF ROSE MAHLANGU

One response to “missing mom

  1. MAMA YIMI ULINDA SENGIDLULE EBUNZIMENI OBUKHULU MAMA UYAKHUMBULA UNGILANDA E MTN TAXI RANK SIYA E LENASIA NGICELA UZE NGAPHAMBILI ZIVEZE NGINEZINTO ENGIFUNA UKUZISHERA NAWE UTHANDO MAMA ANGILAZI NGIKHAMBE NGIHLALA KONKE NJE,MAMA UBABAKHO UKHONA E LUCKAU U VELI UKHONA NEZINYE INGANE ONAZO LEZO NGIKUTHANDA NAZO NGIKUQOLELE ,MAMA NGIFUNA UKUKWAKHELA IKHAYA PLEASE ANYONE OMAZIYO LENASIA BEKANE TUCKSHOP KHONA LAPHO NGICELA NINGIFOUNELE OR CONTACT KHUMBULEKHAYA

Leave a Reply