missing daddy

Dear Andile my name is Mamsie Nonhlahla Jabu Majozi im writing this letter because i need help on finding my son’s daddy.His name was Jerats Garibha who was working in a farm called kwa phendula enew gelelanda sopriya noma ikwa bhodosin in stanger who was driving ugandand whom i last contacted in 1984.His grandfather was Den Garibha and his brother in law was Shaluza whom i last saw in 1982…kuzwakala ngathi uJeritha wayagoli,Jeritha iyakudinga indodana yakho uma ukhona umkhondo ngicela ukuthithwa kule number 0604546778 noma 0730119889 sengahlala eEstcourt undodana uhlala egoli esoweto ngiyabonga

Leave a Reply