Missing cousin

Cc Andile ngicela ningifunise umzala wami uSenzo Freddy Shamase owase Swazini samgcina ekhaya ngo2008 30 August wayesebenza egoli kwenye I restaurant engingayazi igama layo samgcina ehlala esoweto Morocco eceleni kwe police station1709 makhalini street kodwa ke sabese sizwa ukuthi sewathutha sicela onolwazi ukuthi singamtholaphi asisize kakhulu siyamdinga kakhulu ekhaya
regards Nomvuyo Mnisi

Leave a Reply