MISSING CHILD

HI
NGICELA NINGIFUNISE UMNTWANA ULAHLEKE NGO MARCH 2015 EYA ESIKOLWENI. NGICELA ABUYE EKHAYA SIYAMUDINGA , SIYAZI UKUTHI MHLAMPE USESABA UKUBUYA , KODWA PHELA AKABUYE EKHAYA I GAMA LAKHE UJABULILE NDLOVU SICELA ONGAMBONA ATHINTE ABAKWAKHUMBULE KHAYA , KUNGENZEKA WAZISHINTSHA NE GAMA NGOBA OWAGCINA UKUMBONA WATHI UBEZIBIZA NGO PORTIA OR NGO PEARL , OBHALILE NGU LINDIWE MAZIBUKO ENEWCASTLE OSIZWENI.

Leave a Reply