Missing brother

Hi sis Andile. Igama lam ndingu Nomalanga Ndlebe.Ndihlala eKapa kodwa ikhaya lose Qonce. Bendicela nindifunise I brother yam uXolani Ndlebe. Owemka NGO 2010 esiya eGoli. Siyava nje ngabantu ababehambe naye ukuya eGoli kuthwa akaziphethanga kakuhle apho akhoyo. Bhuti wam Xolani Ndlebe siyakukhumbula ekhaya siyakudinga empilweni zethu. Sicela ubuye.
Ozithobileyo
Nomalanga Ndlebe

Leave a Reply