Missing brother

Ngiyabingelale ngenkulu inhlonipho. Ngibhala lincwadi ngicela ukufuniswa ubhudi osesithombeni. Igama Lakhe nguObert Makentshani Moyo ubuya eZimbabwe ePlumtree. Wagcina ukubonakala eSoweto kuboma 80s. Mfowethu uma ubhekile siyakucela ukuthi ukhumbule ekhaya. Sikhathazekile ngawe mntakamama. Udingwa nguDadewenu uFisani Sehlephi Moyo . Ombonayo kumbe laye ma ebhekile lingangithinta ku0783544101 kumbe 0616346115.
Ngiyabonga.

Leave a Reply