Missing Brother

My name is Tshepiso Mokhoathatsane, ke dula Botshabelo in the Freestate, currently known as Mrs Tshepiso Tekane kekopa le mpatlise abuti waka yena ke Tshokolo Petrus Mokhoathatsane.

E sale a tsamaya hae ka 1984 a eya Gauteng a ilo batla Mosebetsi ka 2004 ha abuti e moholo a Mmatla ho mpatliseng ho lesedi fm, re ile ra founelwa ke ausi e mong are oa motseba, yena are ke Nthabiseng. Yena are o tseba hore abuti odula Vaal, o ile a hana ho refa di aterese tsa moo areng abuti o dula teng. Ke kopa motho emong le emong a motsebang a mpatlise Tshokolo Petrus Mokhoathatsane o batiwa ke kgaitsedi ya hae Mamiki, le bana ba hae haeba ba utiwa moo baling teng ba ikopanye le khumbule ekhaya.

Di nomoro tsaka ke, 073 848 0619

Leave a Reply