missing

Sanibonan mina nginguNathie from Vryhied eMondlo kaB.Ngizwalwa uSbongile Mabaso ozalwa uFundile Ndaba.Ngicela ningifunise umalume wam uPiet Mabaso okusolakala ukuthi useGoli osisi bakhe iNtombi,Doris,Dudu,Busi mina ngingumshanake.ongaba nolwazi Pls. 073 0065 142

Leave a Reply