Missing

Ngicela ukufuniswa my brother ofake itshirt eblue and black shades ulahlekile uphume ayothenga isinkwa on the 16th No 20 3 kuze kube namhlanje akata uyi anyone ombonayo angashayela le number 0)431308(1 noma 0716759100 or 0837381469 ,thanks.

One response to “Missing

Leave a Reply