lost father

Ngicela ningifunise ubab wam owalahleka ngonyaka wa2000,wanyamalala egula kungathi nomqondo uhambile.kunabantu abanomkhondo wokuthi ubonakala endaweni yokukhanda izimoto kaMakhutha.igama lakhe uSmodeni Dumisani Dlamini

Leave a Reply