Looking my Father

Dear Khumbule Ekhaya bengicela ukufuniswa ubaba wami u Sam Mokoen enginga kaze ngambona noma in family yakhe, omfunayo u Tshepo Bophela indodana yakhe ezalwa u Silver Felane Bophela ohlala e Newcastle okwamanje ngise Johannesburg. Ngiyabonga

Leave a Reply