looking for Senzo Shamase

Dear cc Andile,igama lama ngiwuNomvuyo Mnisi ngicela ningisize ningifunise lo osesithombeni umzala wami usenzo Freddy Shamase originally from Swaziland owahambe eya emsebenzini egoli wanyamalala ngo2008 wangaphindi wabuya ekhaya

Leave a Reply