LOOKING FOR RELATIVES OF MY NIECE SPHIWE KHUMALO

SAWUBONA ANDILE, BENGISACELA USIZO OLUKHULU NGIFUNISWA IZIHLOBO ZIKABABA WOMNTANA KASISI WAM, IGAMA LAKHE NGU BABY NDLOVU KODWA YENA USANDLULA EMHLABENI. USISI WAM WAHLANGANA NENSIZWA YAKWAKHUMALO(ngihlulekile ukuthola igama lakhe) ENDAWENI YASE DANHOUSER ESEBENZA EMANDIYENI.UMFO KAKHUMALO WATHI UPHUMA ENKANDLA NGOKUZALWA KWAKHE.USPHIWE LO WAZALWA NGO 1992. UYAHLUPHA MANJE UMFANA UFUNA ABAKUBO. NGOBA SEZWA UKUTHI ENGATHIU NOBABA AMZALAYO WASHONA. ASINA IDEA UKUTHI SOQALA SIFUNE KUPHI UMA SIFUNA IZIIHLOBO. KODWA BONA ABAKWA KHUMALO ENKANDLA. USISI WAM AKAHLALANGA KAKHULU NOBABA KASPHIWE BAHLUKANA ESEMNCANE UMTWANA ENGAKENZI NEMINYAKA EMIBILI UMA NGIKHUMBULA KAHLE. OKUNYE ESIKUTHOLILE UKUTHI UMNDENI LO WAKWA KHUMALO WAKE WAHLALA ENDAWENI YASE DUNDEE KODWA WANGCINA KE UBUYELE ENKANDLA. SINGATHOKOZA UMA KUNGAKHONA UMNDENI WAKWAKHUMALO ENKANDLA OWEZWA MAYBE UKUTHI KUKHONA ILUNGA LOMNDENI WABO ELASHIYA INGANE NGAPHA ENDAWENI YASE DANHAUSER, INGANE YOMFANA OGAMA LAYO USPHIWE KHUMALO.UMNYAMA NJE NGOKWEBALA

Leave a Reply