LOOKING FOR NTOMBIKAYISE ELIZABETH MKHIZE

HI SISI ANDILE
KUYINTOKOZO ENKULU UKUBHALELA UKHUMBULEKHAYA,NGINGUNONTOBEKO ROSEMARY
KHANYILE KOKUDABUKA ENKANDLA ENDAWENI YASESIGCALABENI KWAZIKHALI
PHANSI KWESIGODI SAKWAMPUNGOSE
NGIBHALA NGOKUDINGA USIZO LWENU NETHIMBA LAKHA UKUFUNISWA
UNTOMBIKAYISE ELIZABETH MKHIZE ESAGCINA UKUMBONA NGO 1992 WAYETHANDANA
NOMDUMSENI ERIC KHANYILE BATHOLA INGANE YENTOMBAZANE IGAMA LAYO
UNOTHANDO SIHLE KHANYILE OWAYEMETHE NGOKUTHI UZINHLE,KANTI UHAMBA NJE
UKHULELWE ENYE WAPHISANA NGAYO YOMFANA NGENHLAHLA SAYITHOLA NGAMANDLA
KANKULUNKULU UBONGINKOSI EMMANUEL KHANYILE
IZINGANE ZINEZINKINGA EZINKULU ABANAWO NGISHO AMA-ID KUFUNEKA IZINTO
ZIKAMAMA WABO SEBEKHULILE INTOMBAZANE ISINENGANE AYIKWAZANGA NOKUQEDA
ISIKOLE KUDINGEKA IPASI
UNTOMBI WAYELAMANA NO-SPHIWE MOUREEN MKHIZE KANYE NO-NKOSINATHI
EMMANUEL MKHIZE UMAMA WABO KWAKUNGU-MALALAZI BABEKHONJWA EMNAMBITHI
NGINGAZIKE KUPHI NAWO
ONOLWAZI ANGATHINTANA NAMI KULENUNBER-
• N ONTOBEKO : 0761807518
• NOMPILO :0734355891
• MAMA :0747388792
NGIYOBONG KAKHULU

Leave a Reply