Looking for my son

I am looking fir my son Mlondi Felix Zuma. Born in 1969 Empendle enguka. Ezalwa u Natalia no eliyoni Zuma. Ukhulele empendle kwabe sagcina sesihlala eAshdown ePiitermaritzburg. Unengane eyodwa igama uBonga ayithola ku Lindeni ndlovu wasempendle. Uhambe ngo2005 kwathiwa usepinetown ufuna umsebenzi. Uma kukhona omaziyo cela nimazise siyamdunga ekhaya eAshdown. Plz contact 0843857523 or e-mail missmadlala@gmail.com

Leave a Reply