LOOKING FOR MY SISTER

NGIKULEKILE EKHAYA KWA KHUMBULE KHAYA IGAMA LAMI NGU SIPHILISIWE NDLOVU NGIDINGA UDADEWETHU UNTOMBIYELANGA SITHEMBISO NDLOVU.OWASE ZIMBABWE OWASUKA EKHAYA ELUBHEKISE ESOUTH AFRICA NGONYAKAKA 2012 OWAZALWA NGO 1992 WASUKA ELEMINYAKA ENGU 20.WASUKA EKHAYA EZIMBABWE KO BULAWAYO ETHENJISWE UMSEBENZI ESOUTH AFRICA.UMUNTU OWAYE SIYASEBENZA KUYE WABUYA EMVA KWESIKHATSHANA ESISTHI UNTOMBI SEWASUKA KUYE.NGIYACELAOMAZIYO LINGISIZE.NGIHLALA EJOHANNESBURG CBD LINGANGITHOLA KULEZI NUMBER 0845442448 OR 0747670604

Leave a Reply