looking for my fathers kidz

I was born in 1990 by madodenzani Eric Zuma and mercy cele bobabili abagasekho emhlabeni.ngibhala me lencwadi ngoba ngifuna nigibhekise ingane zababa ezizalwa abanye omama eyondwa igama Mayo lingu Khanyisani Zuma kanye nezinye egigazazanga ke amagama ngicela onolwazi ngomfowethu plz. Angisize I mic him ngoba ngeke gamkhomba ngisho ngihlangana Naye endleleni kanye nabanye abazalwa ngubaba munye kanye nami egigabazanga ke amagama abo.ngiyojabulela ukubathola.ozithobayo Sbusisiwe Zuma kodwa obizwa ngoCele

Leave a Reply