looking for my father that I’ve never knew please help.

Hi my name is nozipho precious I’m staying in Mpumalanga eNaspoti I’m please help me I’m looking for my father his name is Lucus Zathu Ndlela uhlala KwaZulu Natal he came in Mpumalanga for a job he was working ENgodini efemini ibelini wabese ubuyela emuva ngobe Ifem yavalwa in 1988 ngiyabonga kwangatsi ngingaphumelala kusicelo sami.

Leave a Reply