looking for my father on the picture

.siyanibingelela
ngicela ningisize ningifuniseleni umdeni wa baba wam wa se sthombeni.igama la baba wu Jan Jim kuthiwa ka Ncube.kodwa wa shona nge 2004.Thina bantwana bakhe sifuna umdeni wakhe bathi base Zimbabwe kwa bulawayo..thina bantwana bakhe asazani neomdeni wakhe.sicela nukuthi umdeni wakhe uzivezeni
ozithobileyo kinina indodakazi yakhe fikile chibelo thela @0722357842/0609155282

One response to “looking for my father on the picture

Leave a Reply