looking for my Father

Im Thabo Mahlatsi thats me on the picture, ndifuna utata wam u Steven, andiyazi i Surname yakhe umama waandixelela ukuba ngu Steven igama lika Tata wam, yena. Umama wayengu Masabata Yvonne Mahlatsi. Ndiyacela ndifuniseni

Leave a Reply