Looking for my father

Hi Andile bengingajabula uma ningangitholela ubaba wami engingakaze ngimbone igamalami ngingu Duduzile Precious Masina mina ngavela ngo 1982-08-03,yena imagama wakhe uPhakamani Brightmen Hange oqamuka eTranskie (eBatawest) wayesebenza eGroortvlei mine eSprings ngabo 1980 uma ngabekukhona abamaziyo noma abangibonayo ngiqela bangi thinte kunayi inombholo (0826834895) mina ngihlala empumalanga eBethal niyabonga.yimina ingane yakho uDuduzile Masina

Leave a Reply