looking for my father

Dear Andile Igamalami nginguNontokozo Shabangu ngiqela ningifunise ubabawami igama lakhe ngu Pasco Johannes Maake ngokuzwalwa uzalelwe epeterzburg etzaneen elimpompo kodwa bekahlala elothair empumalanga adrive mabhasi akapatco samgqina ngo90s ahlala lapho masibuyela kwathiwa usehlala ewyberg udrive wona amabus akapatco siqela usizo siyamdinga sinomfowethu uSizwe knowledge Shabangu igama lika mama wethu ngu Sindisiwe Aletah Shabangu naye bekahlala elothair izinto azisihambeli kahle siyamdinga ngiyabonga

Leave a Reply