looking for my father

hey Andile igama lami ngingu nkosinathi dhlamini ngihlala eduduza. Ngibhalele ikhumbul’ekhaya ukuthi ingisize ngikhone ukuqumana nobabami ongizalayo engamazi. Kuthiwa uhlala e daveyton emaphupheni futhi ubesebenza e brakpan. Wangishiya nginama month ngizelwe. Ngingajabula ikhumbulekhaya uma ingani siza ngiqumane naye.

One response to “looking for my father

Leave a Reply