Looking for my daughter ‘so father

Sawbona Andile ngcela ukufuniswa ubaba womtanam igama lakhe uThemba Nkosi owaseDumbe eBilanyoni wanyamalala ngo1991 sasikwaNongoma engishiya ngikhulelwe Nengane akayazi.Ngokusebenza wayengumakhi. Ngcela usizo lwakho Andile neTeam yakho.

Leave a Reply