Looking for my brother

Ubusisiwe khoza wase Newcastle ngicela niingifunise ulungelani khoza uwalahleka ekhay eyofuna umsebenzi ethekwini ngo2001abake babona bathi usegoli ufunwa umama wakhe unjabulile Zwane no sisi wakhe sesi Busisiwe khoza osesithombeni

One response to “Looking for my brother

Leave a Reply