Looking for my Aunt

Ke dumedisa go khumbulekhaya. Leina laka ke DIpolelo mabilu,maiden name ke serage.ke kgopela khumbulekhaya e ‘re nyakise Rakgadi,leina ka gagwe ke BAKOTILE SERAGE.o sa le a nyamelela ke sa be ka belegwa.go kwala gore o sepetse le monna wa ga chauke go ya zimbabwe/Giyani,bana babo ke PAPI le ROSSOUW SERAGE .Babe ba dula motloulela ,batwsadi ba bona ke SEKGORO le LETJEDI SERAGE.,gona bjalo ba dula maandagshoek Ga-mpuru.le ge re ka hwetsa bana bagawe ‘reka Thaba kudu. Rakgadi ge e ba o saphela boya gae hlee…. re a go hloka

Leave a Reply