looking for mum

Hi ngicela ningifunisa umama uAnna Masilela owayehlala eWitbank wangishiya ngimncane ngesikhathi kushona ubaba kwazulu Natal eMsinga igama kwanguBetwell Sikhakhane wayesebenza kwaSimon curves esibizwa nge Fraiser chalmers manje onolwazi ngomama ngicela angithinte kulezinomba 0721372892 igama lakhe angilazi khle kodwa bangitshele ukuthi uAnna Masilela

Leave a Reply