Looking for Lina Poppy Mzizane/Radebe umama kaMphikeleli noMayidali

Sifunisa ngoPoppy Lina Mzizane/Radebe owahamba ngo1970s wagcina ubhala incwadi ngo1981 esithi uhlala eWhite River ushiye abantwana bakhe ababini uMayidali noMpikeleli nosisi bakhe uVolo noNtinti nobhuti wakhe uMzwandile Mzizane. Utata wakhe ongasekhoyo nguSamuel Busaphi Mzizane. Please sicela nisifunise ngaye sele kulahleke nomtana kaMpikeleli owayembize ngegama lakhe elinguPoppy maybe xa sinomfumane kungavela naye indodakazi yam kunzima ukuphila sihlutshwa sisibongo okungamandla. I number zezi 0717363621, 072 047 3269, 0786025984. Sesikhulumile nakwi radio station akunamntu oza ngaphambili nina nilithemba lethu lokugcina. Enkosi

Leave a Reply