Looking for daniel mathebula

Dear Khumbulekhaya
Leina laka ke Nfana Mokakale ke dula mo Zonkizizwe Ext 2 7009 Sunrise View. Ke kopa thuso ya ho batlelwa ntate waka leina la gagwe ke Daniel Mathebula. Leina la mme ke Levien Mokakale. Ntate o tsamaile ka 1978 ke fetsa go tsalwa. Mme waka one a bereka mo dikichining mo Kibler Park BergenHest mo Alberton, ke mo Mme waka a kopaneng le ntante waka teng. Ntate waka one a bereka contraka tsa ditsela, Labuara Construction. Ntate kwa gae ke kwa Bushbuck Ridge. Ga itsi gore o dula mo kae mo Bushbuck Ridge. Mme waka kwa gae ke kwa Taung, North West. Ke batla ntate waka kagobane ke batla lesiko laka le seboko saka. Ke a tlhobeha mo bophelong ka lebaka la ntante waka. Ntante one a bereka le shilwane

Leave a Reply