Looking for Andrea Ginindza (Nkosi)

Sicela nisifunise Andrea Ginindza (Nkosi) wase Mayflower eMpuluzi (Goba Section) lowanyamalala ngenyaka wa 2000 e-Johannesburg lobekahlala eThembisa Ebony Park wakhabo Philimon Ginindza.

Lonelwati angasifonela kulenombolo : 076 253 5897 / 079 508 0699
Siyabonga

Leave a Reply