looking fo my family

Igama lami ngi ngi nkosinomusa buthelezi ngisebenzisa isibongo sa kwa dhlamini kula ngakhulela khona ngi chela uku funiswa u mama nga hamba no mamkhulu wami I gama lakhe hu noise buthelezi sa sukha e Glencoe saya e goli ngi chela u qhomane nami mama or I family yaka buthelezi ngifuna I mvelaphi yami nginga thokoza mangi ngakwazi e khaya sekhuyisi khathi eside ngingaba boni

Leave a Reply