Looking 4my missing uncle

igama lami nguDumisani Nala ngicela ningifunise umalume wami u Nkosiphi Ernest Nala owalahleka engaphilie kahle ngomqondo. .Ekhaya kwa J Emlazi , Durban lapho kade ehlala khona naye. Ngitolakala kule no: 0729614151

Leave a Reply