Long Lost Son

IGAMA LAMI NGINGU ZANELE KHUMALO NGOKUHLALA NGISE NUMBER 9 HOFSANGER AVENUE BIRCH ACRES EXT 1 KEMPTON PARK.

LONA OSESITHOMBENI NGUYE UBABA

UBABA UDINGA INDODANA YAKHE EHLUKANA NAYO NGO 1949 IGAMA LAKHE NGU BHUDI THAMSANQA TSHABALALA WAZALELWA EMOOIPLAZA EPRETORIA NGO 1945 NGOMHLAKA 1 JANUARY. WAMCINA ESEPHELANDABA EPRETORIA UNINA NGU MAGGIE THABA EZALWA EMAGIQWENI EKOLONI EGRAMSTOWN EHINI.WAYESEBENZA EKOLOVENI DOREEN STREET 69 EMAKHISHINI.. UMLUNGU AYEMSEBENZELA NGU MR HEBEN UMANANGER WAKO JONH AND JACK STORE EPRETORIA KUCHURCH STREET. UNINA KAMAGGIE NGUMAVUNDLA. UYISE OMFUNAYO IGAMA LAKHE ENGUMAX TSHABALALA.UMAMGIQWA WAYE MAZI NGALEZI EZINYE IZIBONGO UNKOMO NO KHUMALO ENGOWOKUDABUKA ERHODESIA ESIBIZWA NGEZIMBABWE MANJE. LENGANE AYIFUNAYO WAYIGCINA INEMINYAKA EMITHATHU.UYAFISA UKUBA LIMSISE LIMXUMANISE LENGANE YAKHE.

OBHALILE YINDODAKAZI KAMAX UZANELE CELL 0832156324

One response to “Long Lost Son

Leave a Reply