Long Lost Son Mondli

Hi I’m looking for my long lost son uMondli owahamba esayingane ngonyaka wa-1995 ehamba nomawakhe ,engahlangana naye e-Westville la sesi sebenza khona.His name is Mondli mara uMawakhe usuka eNewcastle and uSisi wamawakh wesebenza emahlabathini eThekwini .Shuthi uma wakhe wavele wahambe ngenkathi ngifuna ukubona ingane.Okunye umawakhe naye uyazi ukuthi ngihlala Exobho nakhona wake waza la before ehambe nengane yami uMondli.Uma nithola okuncane ngaye ningangithola kulocingo 0789917805
uRaymond lo ofuna indodana yakhe uMondli

Leave a Reply