long lost sister

ngiyabingelela kwakhumbulekhay,ngicela ukufuniswa u sisi owangidukela ngabo 2000,wathathwa ugogo ozala uyise,emthatha kugogo ozala umama wakhe.igama la sisi u asanda kanti isibongo bathi owakwa mthwane eflagstaff e eastern cape.ugogo owamthathayo bathi wake waba u sister e holly cross hospital.ngiyabonga

Leave a Reply