Kunzima Manje

Hi Andile igama nguZama Mahaye ngineminyaka ewu 27 ngicela ukufuniswa kwamawami ongasekho emhlabeni okuzwakala engathi wayethi kubo kuSegcuwa asikwazi igama lakhe uNokufika Somdaka sengidinga umndeni wakhe nje akukho okungilungelayo wahamba kubo b4 1988 onganolwazi pls cela ningisize

Leave a Reply