kubuhlungu ukukhuliswa isingle parent iyoh

Ngabe sibangaki kubaba agina clue ngoba ngikhuliswe I single parent and okubuhlungu kakhulu nje ngisho emgcwabeni wakhe ngagigekho kodwa sigathini impilo yasemhlabeni nje sigathini phela”abanye abazali baye bakhethe ukugabi khona empilweni zeyingane zabo

Leave a Reply