Khumbulekhaya

Dear Andile igama lam ngu Xolan Khoza eSkhawini eRichards Bay, ngibhala ngenhloso yokfuniswa u sisi wam esadukelana naye kudala sisebancane kakhulu, owayezalwa ngu Joyce Tholwephi Sthole endaweni yase Niwe eMpangeni, igama lika sisi wam ngu Philile, isbongo sakhe angsazi ngoba sasihlukene ngobaba, umama amzalayo akasekho emhlabeni, ngyacela ningsize kakhulu Andile.

Igama lami ngu Xolani Khoza Eskhawini
Ikheli:Eskhawini 3887
EMpembeni Reserve 6014
ID number: 8512255778082
Inamba 0738683172
0743821090

One response to “Khumbulekhaya

Leave a Reply