ke lahlegetswe ke papa ke kgopela le nyakiseng yena

Ke nna ELVIS Lesele sale ka lahlegelwa ke papa e sale nna lesea .papa ke Jacob tebele obe a shoma mohlagaseng site ya middlebrg yena a dula thoko ya brackciyele ,o timeletsi ka 1996 .. Yo aka bago a motseba yena aka ntiletsa mo nomorong ye0818002206

Leave a Reply