KE KOPA LE MPATLISE WENDE MOKEMANE

Please help me find my sister Bertha Mokemane also well known as Wende (white wool hat). I last saw her in April 1996. The basis of my belief is that she was visiting a friend after church at Constantia Park, Kroonstand. She had a problem of missing patches of hair on her head (bothata ba moriri o sa holeng hlooho kaofela) so she was always wearing a doek. Wende was heard of in Cape Town in 2005. We took efforts to look for my sister at mortuaries, radios and even on khumbulekhaya. Names of the surviving family members are: myself (Manana), uncles (Tenga le Mokhuwane) and cousin (Papi Motsumi) .

Wende kgutlela hae ngwaneso ke tla o amohela le ha maemo a kaba jwang kapa jwang, Tseba hore Mama, ntate Moholo, Sompi, malome oomDan ha ba sa leyo. Kgutlela hae ngwanamme re phuthane re phele mmoho ha hona ntho e sa lokeng ho tla loka.

Wa tsena
Manana Mokemane

Leave a Reply