ke kopa ho batliswa malome

Ke christinah ke kopa Ho batliswa malome STRIKE ABINAAR RATOKWANENG RE MO QETETSE KGALE O NANG LE LESEDI A IKOPANSHE LE NNA NOMORONG E:0822292358

Leave a Reply