Ke kopa batloeso nkhono oa ka

Ke kopa ho batloeso nkhono oa ka Ke sa motsebeng Lebitso LA hae ntombazana habo Ke matateele

Leave a Reply