ke batla family ya ntate wame

Leina lame ke Mpheng ke dula mo phokeng mo rustburg, Ntate Wame ke Joe mbilini o dula KO carltonville KO khutsong ke sale ka mmona labofelo ka 1998fa santse mme Wame asantse a phela,gagona sepe same sense siamang,ke kopa khumbulekhaya e nthuse go mpatlisa Ntate Wame.

Leave a Reply